Otwarte od dnia 1 kwietnia
29 marca, 2016

Program profilaktyki chorób układu krążenia – CHUK

Jest to bezpłatny program profilaktyczny adresowany do naszych pacjentów, którzy w tym roku kończą 35, 40, 45, 50 lub 55 lat i dotychczas nie chorowali na choroby układu krążenia i cukrzycę. Służy wczesnemu wykrywaniu tych chorób i zagrożeń związanych z ich rozwojem.

Program obejmuje bezpłatne: badania laboratoryjne, wywiad pielęgniarski i konsultację lekarską. O szczegóły pytaj w rejestracji 71 314-61-34